Лечение на сколиоза по медота на Шрот

Записване на час

В А Ж Н О

Прегледите при лекарите от МЦ „Ортомед“ ще стават с предварително записан час. Можете да запишете час онлайн чрез платформата http://consento.bg/ или чрез обаждане по телефона в кол-центъра:

0886182604; 02-40-17-874

Пациентите без предварително записан час ще бъдат преглеждани след съответното изчакване и при наличие на възможност от страна на съответния лекар.

_________________________________________________________________________

МЕТОДЪТ ШРОТ (SCHROTH) ЗА ПЪРВИ ПЪТ В БЪЛГАРИЯ

Методът Шрот (SCHROTH) за 3-D повлияване на скoлиотичната стойка е въведен за пръв път в България през април 2014 година в медицински център „Ортомед“ към СБАЛ по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев“, Горна Баня от екипа на д-р Антон Атанасов, д-р Мирослав Тодоров и кинезитерапевта Борислав Чонгов. През февруари 2014г. в Барселона SCHROTH терапевт Борислав Чонгов успешно преминава първо ниво на обучение. През юни 2015г. в холандската Scoliosis Care Clinic завършва и второто ниво на обучение на BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) за 3-D лечение на скoлиоза с преподаватели д-р Мануел Риго и Бет Янсен. Българският кинезитерапевт е сертифициран в C2: Advanced 3-D Treatment of Scoliosis.
Обучените терапевти членуват в  международното научно дружество SOSORT (Society of Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Те водят статистика на клиничните си случаи, изнасят доклади и преподават на студенти. На проведените през юни 2015 година два научни форума: VII редовен конгрес на Aсоциацията на физиотерапевтите в България и на конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“ кинезитерапевт Чонгов изнесе официални научни доклади по темата :“ Краткосрочни резултати от прилагане метода на Schroth при сколиоза”, с автори Б. Чонгов и Е. Димитрова, където бяха представени клинични случаи от практиката в МЦ „Ортомед“ от въвеждането на метода в България.
Към септември 2015 година на обучение по метода към МЦ „Ортомед„ са преминали повече от 100 деца, като работата с тях е под различни форми. Данните от клиничните проучвания, отговарящи и на световната практика, сочат че при група от 25 деца, проследени за 6 месеца около 40% имат подобрение, 50% са със стабилизация, а 10% имат прогресия.

Упражнения за лекуване на сколиоза

ИСТОРИЯ НА МЕТОДА ШРОТ

Методът на Шрот (Schroth) е разработен от Катерина Шрот (Katharina Schroth), която въвежда инвативната физиотерапия още през 1920 година. Тя е първият физиотерапевт, който обръща внимание и въвежда корекцията на гръбначния стълб в трите равнини едновременно – 3D корекция. Последовател е нейната дъщеря Криста Ленерт-Шрот, която усъвършенства и описва метода в книги и учебни помагала. През 1968 Елена Салва (Elena Salva) преминава обучение при Катерина Шрот и въвежда метода в Барселона. Тя основава „Елена Салва Институт“, в който започва да изследва и практикува метода на Шрот при пациенти с гръбначни изкривявания. Елена Салва  предава своя опит и познания на дъщеря си д-р Глория Квера-Салва (Dr. Gloria Quera-Salva) и нейния съпруг д-р Мануел Риго (Dr. Manuel Rigo), който става официален международен преподавател и обучава кинезитерапевти в Испания, САЩ и Израел от 1989г. по метода Шрот.

СЕДЕМ СВЕТОВНИ НАУЧНИ МЕТОДА ПРИЗНАТИ ОТ SOSORT

До този момент са научно обособени общо седем метода в света, които редовно публикуват и докладват резултати за тяхното приложение. Описани са в статията „Специфични за сколиоза физиотерапевтични упражнения при подрастващи с идиопатична сколиоза“, публикувана в European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, февруари 2014, колектив от авторите Josette Bettany-Salticov, Eric Parent, Michaele Romano, Monica Villagrasa.
Признатите школи са:
Schroth Method – Германия
BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) – Испания
FITS – Functional Individual Therapy for Scoliosis – Полша
SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis – Италия
Dobomed – Полша
Side Shift – Великобритания
The Lyon Approach – Франция

СХЕМА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕТОДА

Методът Шрот по модела на BSPTS се прилага в Медицински Център „Ортомед“ от април 2014г. по следния начин:
1. Медицински преглед и рентгенов контрол от квалифициран ортопед.
2. В началото на обучението се извършва обстойно изследване по съвременна методика.
3. Фотография на гърба.
4. Определя се типа на изкривяването.
5. Теоретична подготовка и разясняване на спецификата на всяко изкривяване и целта на корекцията.
6. Минималният период на обучението е общо 10 часа, разпределени по 2 часа на ден за 5 работни дни (от понеделник до петък) в малка работна група от 2-3 деца едновременно.
7. Упражненията се правят в подходящ за целите вид – удобно спортно облекло. За момчетата от кръста нагоре голи, за момичетата от кръста нагоре с бански, къс спортен потник или бюстие, не пречещи да се наблюдава гърба през цялото време. Прибрана коса.
8. По време на кинезитерапевтичните занимания присъствието на родители/придружители не е желателно през първите 4 дни, тогава се изисква концентрация от страна на пациентите и кинезитерапевта, да се заучат упражненията и да се постигнат желаните корекции. Последният ден присъствието на родител/придружител е препоръчително, за да се коментират упражненията и останалите детайли по програмата.
9. В края на обучението пациентите получават програма с подробно описание на упражненията и добре онагледена с фотографии.
10. При желание упражняването може да се продължи в различна форма в групи и схема след допълнително обсъждане.
11. В зависимост от степента и стадия на искривяването, ще ви дадем препоръки за бъдещата ни съвместна работа.

Резултати от лекуването на сколиоза

Резултати от лекуването на сколиоза

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Практикуващите физиотерапевти са дължни при започване на обучение по метода BSPTS  да се подпишат и да се придържат към долуизложения етичен кодекс. Той съдържа следните ключови позиции:
1. Физиотерапията на сколиоза винаги е част от екипно лечение, включващо лекар и ортезист.
2. Физиотерапията не заменя необходимостта от назначена операция, физиотерапията е част от цялостния процес на лечението.
3. Лечението се провежда винаги въз основа на установени и регламентирани медицински критерии.
4. Физиотерапевтът поставя на пациентите ясни и реалистични очаквания за целите на провежданата физиотерапия.
5. Информацията за прилагания метод, поместена на уебсайтове, трябва да бъде съдържателна, точна и одобрена от BSPTS.
6. Физиотерапевт може да обучава други терапевти по метода BSTPS, единствено ако има успешно положен изпит по метода BSTPS и е одобрен за BSPTS инструктор. Във всички останали случаи обучението по метода е забранено.