Екипът на медицински център Ортомед

В екипа на медицински център "Ортомед" влизат висококвалифицирани специалисти с дългогодишен стаж в клиниките на института:

 Д-р Антон Атанасов  
Д-р Атанасов - управител на МЦ Ортомед ортопед-травматолог, управител на МЦ "Ортомед"
Д-р Стефан Стефанов
Д-р Стефанов - ортопед-травматолог в МЦ Ортомедортопед-травматолог
Д-р Екатерина Василева
Д-р Василева - ортопед в МЦ Ортомед ортопед-травматолог
Д-р Мирослав Тодоров
Д-р Тодоров - ортопед в МЦ Ортомедортопед-травматолог
 д-р Емил Недялков  
Д-р Недялков - ортопед-травматолог в МЦ Ортомед ортопед-травматолог
Д-р Ивайло Ефремов  
Ивайло Ефремов - ортопед-травматолог в МЦ Ортомед ортопед-травматолог
Д-р Татяна Илиева-Топлийска
Д-р Илиева-Топлийска - физиотерапевт в МЦ Ортомед физиотерапевт
Д-р Григор Григоров
анестезиолог ( кабинет лечение на болката )
Борислава Танева
Б. Танева - кинезитерапевт в МЦ Ортомед кинезитерапевт
   Елена Лукова    
Ел. Лукова - кинезитерапевт в МЦ Ортомед кинезитерапевт
Владимир Андреев
Вл. Андреев - кинезитерапевт в МЦ Ортомед кинезитерапевт
Борислав Чонгов
Б. Чонгов - кинезитерапевт в МЦ Ортомед кинезитерапевт