Диагностика и консултации

Прегледи на опорно-двигателния апарат

В МЦ "Ортомед" се извършват диагностика, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат:

• Вродени заболявания на костната система ( дисплазия, луксация на тазобедрени стави, криви крачета, плоскостъпие, гръбначни изкривявания и др. ) – ултразвукова профилактика;
Апаратура за ултразвукова диагностика SonoScapeУлтразвукова диагностика на луксация

• Артрозни заболявания, засягащи коленни, тазобедрени стави и др., дископатии и ниска кръстна болка;

• Следтравматични състояния;

• Остеопороза – изследване на костната плътност, диагноза, съвременно лечение и профилактика;
Апаратура за диагностициране на остеопороза

• Пред и следоперативна рехабилитация.

Консултации със специалисти от УСБАЛО "Проф.Б. Бойчев"

В МЦ "Ортомед" дават консултации и хабилитирани специалисти в областта на ортопедията и травматологията, срещу заплащане при предваритено записан час на телефон 02/81-81-782.

Д-р А. Андреев д.м.н. - ортопед-травматолог – понеделник;

Проф. д-р Т. Соколов- дългогодишен ръководител на клиниката по костни тумори към УСБАЛО "Проф.Б. Бойчев" - вторник;

Доц. д-р Н. Милев – ръководител клиника долен крайник и ендопротезиране към УСБАЛО ,,Проф.Б. Бойчев” - вторник;

Доц. д-р П. Цеков - ръководител клиника горен крайник към УСБАЛО ,,Проф.Б. Бойчев” - вторник;

Проф. д-р Б. Владимиров - дългогодишен ръководител на клиниката по Детска ортопедия към УСБАЛО ,,Проф.Б. Бойчев” - сряда;

Проф. д-р Д. Джеров - дългогодишен ръководител на клиника долен крайник и ендопротезиране към УСБАЛО"Проф.Б. Бойчев" и републикански консултант - четвъртък;

Доц. д-р Л. Стоков - ръководител клиника костни тумори към УСБАЛО "Проф.Б. Бойчев" - четвъртък.