Прегледи

Прегледът и диагностиката, извършвани от специалист в Медицински център "Ортомед", са строго индивидуални в зависимост от заболяването и състоянието Ви. Прегледите се осъществяват без предварително записване, по реда на идване на пациента.

 1. НЗОКС медицинско направление от Националната здравноосигурителна каса:
 • Талон номер 3 за медицински специалист ортопед-травматолог или физиотерапевт;
 • Талон номер 3A за високоспециализирани медицински дейности - ехография на тазобедрената става и лазертерапия. Този талон се издава от лекар-специалист, а не от общопрактикуващите лекари.
 1. Срещу заплащане по утвърден ценоразпис;
 2. Срещу представяне на здравноосигурителна карта от следните здравноосигурителни фондове:
 • Обединен здравноосигурителен фонд "Доверие";
 • Здравноосигурително дружество "ДЗИ";
 • "Здравноосигурителен фонд Хипократ"
 • "Здравноосигурителен институт"
 • "Здравноосигурителен фонд "Далл Богг живот и здраве"
 • "ЗОК България- здраве"
 • "Здравноосигурителна компания ФиХелт"