Ценоразпис на услугите, предлагани от МЦ Ортомед

Прегледи от ортопед-травматолог:
1. Преглед при хабилитиран специалист 70 лв.
2. Първичен преглед при нехабилитиран специалист 35 лв.
3. Вторичен преглед при нехабилитиран специалист 20 лв.

Ортопедични кабинети:
1. Вътреставна лечебна или диагностична пункция 23 лв.
2. Околоставна медикаментозна инжекционна апликация 23 лв.
3. Мускулна инжекция 7 лв.
4. Венозна инжекция 10 лв.
5. Ехографско изследване на стави и тъкани 25 лв.
6. Пакет клиничен преглед с ехографско изследване на бебе 55 лв.
7. Измерване на костна плътност (остеоденситометрия) 20 лв.
8. Мекотъканна превръзка с обработка на рана 25 лв.
9. Гипсова имобилизация на долен крайник 30 лв.
10. Гипсова имобилизация на горен крайник 20 лв.
11. Сваляне на гипсова имобилизация 10 лв.

Кабинет за лечение на болката:
1. Иглотерапия 10 лв.
2. Лечение на болката с всички видове блокове на нерви и
прилагане на други фармакологични средства 30 лв.

Кабинет физиотерапия и рехабилитация:
1. Апаратна физиотерапия
1. Светлолечение
1. УВО, Солукс (на поле) 8 лв.
2. Електролечение
1. НЧТ, ДДТ, ИФТ 10 лв.
2. Йонофореза 15 лв.
3. Криоелектрофореза 15 лв.
4. Електростимулация 15 лв.
5. Д'Арсонвал 15 лв.
3. Нискочестотно импулсно магнитно поле 8 лв.
4. Ултразвукова терапия (фонофореза) 15 лв.
5. Лазертерапия 20 лв.
2. Топлолечение и криотерапия 7 лв.
       (парафинолечение, криотерапия)

3. Кинезитерапия
1. Единична кинезитерапевтична процедура 25 лв.

2. Кинезиотейпинг в зависимост от консуматива 10 лв.
15лв.
20 лв.

3. Кинезитерапия с други терапевтични средства 35 лв.

4. Кинезитерапия по метода Шрот 280 лв.
5. Индивидуална процедура по метода на Шрот 50 лв.
6. Мануално мускулно тестуване 20 лв.