Диагностика и консултации

Прегледи на опорно-двигателния апарат

В МЦ “Ортомед” се извършват диагностика, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателния апарат:

  • Вродени заболявания на костната система ( дисплазия, луксация на тазобедрени стави, “криви крачета”, плоскостъпие, гръбначни изкривявания и др. ) – ултразвукова профилактика;
  • Артрозни заболявания, засягащи коленни, тазобедрени стави и др., дископатии и ниска кръстна болка;
  • Следтравматични състояния;
  • Пред и следоперативна рехабилитация.

Консултации със специалисти от УСБАЛО "Проф.Б. Бойчев"

В МЦ “Ортомед”, срещу заплащане, консултации извършват хабилитирани специалисти от болницата, при предварително записан час на телефон 02/81-81-782.

Доц. д-р А. Андреев д.м.н.

Ортопедия и травматология

Проф. д-р Т. Соколов

Ортопедия и травматология

Доц. д-р Н. Милев

Ортопедия и травматология

Проф. д-р Б. Владимиров

Ортопедия и травматология

Доц. д-р Б. Матев

Ортопедия и травматология

Проф. д-р Е. Медникаров

Ортопедия и травматология

Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров

Анестезиология и интензивно лечение

Доц. д-р Дочка Цонева Тобова

Анестезиология и интензивно лечение

Доц. д-р Константин Узунов

Неврохирургия