Warning: Undefined property: Jet_Popup\Render_Manager::$popup_default_settings in /home/orthomed/public_html/wp-content/plugins/jet-popup/templates/single.php on line 13
Slide In - Медицински център Ортомед
ЦЕНОРАЗПИС
на медицинските услуги, предоставяни
от
Медицински център Ортомед ЕООД
УТВЪРДИЛ:
д-р Дилян Петров
Управител
В сила от: 03.01.2023г.
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТАМЕРНА ЕДИНИЦАЦЕНА (В ЛВ.)
І. УСЛУГИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА, НЕОСИГУРЕНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК (ПРЕГЛЕДИ, АМБУЛАТОРНИ МАНИПУЛАЦИИ, ИЗСЛЕДВАНИЯ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧНИ И КИНЕЗИТЕРАПЕВТИЧНИ ПРОЦЕДУРИ)
1.1.Преглед от хабилитирано лицеброй90.00 лв.
1.2.Преглед от хабилитирано лице – вториченброй50.00 лв.
1.3.Преглед от нехабилитирано лицеброй60.00 лв.
1.4.Преглед от нехабилитирано лице – вториченброй40.00 лв.
1.5.Ехография на тазобедрена ставаброй50.00 лв.
1.6.Пакет клиничен преглед с ехографско изследванеброй100.00 лв.
1.7.Преглед на чуждестранен гражданинброй120.00 лв.
1.8.Инжекция мускулнаброй15.00 лв.
1.9.Инжекция венознаброй20.00 лв.
1.10.Ставна инжекция (пункция)брой30.00 лв.
1.11.Околоставна инжекционна апликация от нехабилитиран специалистброй30.00 лв.
1.12.Околоставна инжекционна апликация от хабилитиран специалистброй35.00 лв.
1.13.Сваляне на гипсова имобилизацияброй15.00 лв.
1.14.Електромиография (ЕМГ изследване)брой70.00 лв.
1.15.Електрокардиограма (ЕКГ)брой10.00 лв.
1.16.Гипсова имобилизация на горен крайникброй30.00 лв.
1.17.Гипсова имобилизация на долен крайникброй40.00 лв.
1.18.Гипс (поясно-крачолен, гръдно-ръкавен)брой50.00 лв.
1.19.Превръзка с обработка на рана и/или сваляне на конци от нехабилитиран специалистброй30.00 лв.
1.20.Превръзка с обработка на рана и/или сваляне на конци от хабилитиран специалистброй35.00 лв.
1.21.Лечбна манипулация с PRPброй90.00 лв.
1.22.Иглотерапияброй15.00 лв.
1.23.Всички видове блокове и прилагане на други фармакологични средстваброй30.00 лв.
1.24.Преданестезиологична консултация, оценка на риска и експертиза по международната скала ASA от лекар специалистброй90.00 лв.
1.24.Преданестезиологична консултация, оценка на риска и експертиза по международната скала ASA от хабилитирано лицеброй60.00 лв.
II. УСЛУГИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА, НЕОСИГУРЕНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК (ПРЕГЛЕДИ И ПРОЦЕДУРИ В СЕКТОР ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА)
2.1.Преглед от лекар специалистброй60.00 лв.
2.2.Преглед от лекар специалист - вториченброй40.00 лв.
2.3.Функционална диагностика и кинезиологичен анализброй35.00 лв.
2.4.Нискочестотно магнитно полеброй10.00 лв.
2.5.Лечение с нискочестотни и средночестотни токовеброй12.00 лв.
2.6.Лечение с нискочестотни и средночестотни токове на няколко полетаброй20.00 лв.
2.7.Електростимулацияброй15.00 лв.
2.8.Електростимулация на няколко полетаброй25.00 лв.
2.9.Лечение с ултразвукброй15.00 лв.
2.10.Лечение с ултразвук на няколко полетаброй20.00 лв.
2.11.Д Арсонвалброй15.00 лв.
2.12.Криотерапия и парафинотерапияброй10.00 лв.
2.13.Криотерапия и парафинотерапия на няколко полетаброй15.00 лв.
2.14.Импулсен токброй10.00 лв.
2.15.Лазертерапия и лазерпунктураброй25.00 лв.
2.16.Лазертерапия и лазерпунктура на няколко полетаброй35.00 лв.
2.17.Индивидуална кинезитерапия – за 1 бр. процедураброй40.00 лв.
2.18.Мануална терапия – за 1 бр. процедураброй45.00 лв.
2.19.Постизометрична релаксация и мобилизация на ставиброй30.00 лв.
2.20.Механотерапияброй10.00 лв.
2.21.Суспензионна терапияброй10.00 лв.
2.22.Кинезиотейпинг (кинезиоленти) апликация - на полеброй20.00 лв.
2.23.Обучение в ходене и ползване на помощни средстваброй25.00 лв.
2.24.Ъглометрия, сантиметрия, соматоскопияброй20.00 лв.
2.25.ЛФК с уредиброй25.00 лв.
2.26.Пасивни упражненияброй25.00 лв.
2.27.Функционална диагностика и кинезиологичен анализброй35.00 лв.
2.28.Мануално мускулно тестуванеброй20.00 лв.
2.29.Кинезитерапевтична консултация - специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) - до 30 минутиброй50.00 лв.
2.30.Специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС), вкл. анализ - до 90 минутиброй110.00 лв.
2.31.Индивидуално занимание - специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) - до 45 минутиброй60.00 лв.
2.32.Изготвяне на специфична КТ- програма специфични физиотерапевтични упражнения при сколиоза (СФУС) - до 45 минутиброй80.00 лв.
ІІІ. УСЛУГИ ЗА ЗДРАВНООСИГУРЕНИ ЛИЦА, НЕОСИГУРЕНИ И ЧУЖДИ ГРАЖДАНИ ЗА РУТИННИ КЛИНИЧНО-ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НЕЗАПЛАЩАНИ ОТ НЗОК
3.1.Пълна кръвна картинаброй10.00 лв.
3.2.СУЕброй3.00 лв.
3.3.ДКК – диференциално броенеброй8.00 лв.
3.4.Ретикулоцитиброй8.00 лв.
3.5.Химично изследване на уринаброй3.00 лв.
3.6.Седиментброй3.00 лв.
3.7.Кръвна захар - мануалноброй3.00 лв.
3.8.Уреяброй5.00 лв.
3.9.Креатининброй5.00 лв.
3.10.Общ белтъкброй5.00 лв.
3.11.Албуминброй5.00 лв.
3.12.Пикочна киселинаброй6.00 лв.
3.13.Холестеролброй5.00 лв.
3.14.HDL – Холестеролброй5.00 лв.
3.15.Триглицеридиброй5.00 лв.
3.16.AST – Антистрептолизинов титърброй6.00 лв.
3.17.РФ – Ревиафакторброй6.00 лв.
3.18.TBILL – Общ билирубинброй5.00 лв.
3.19.DBIIL – Директен билирубинброй5.00 лв.
3.20.LDH – Лактат дехидрогеназаброй7.00 лв.
3.21.ASATброй6.00 лв.
3.22.ALATброй6.00 лв.
3.23.ALP – Алкална фосфатазаброй6.00 лв.
3.24.CPC – Креатин-фосфокиназаброй7.00 лв.
3.25.GGT – Ге Ге Теброй7.00 лв.
3.26.tCa – Калций в серумброй6.00 лв.
3.27.PHOS – Фосфорброй6.00 лв.
3.28.Серумно желязоброй6.00 лв.
3.29.ЖСКброй7.00 лв.
3.30.lgA, IgG, IgMброй8.00 лв.
3.31.Na, K, CL (йонограма)брой10.00 лв.
3.32.CRP – C-Реактивен протеинброй15.00 лв.
3.33.КАС – газов анализброй8.00 лв.
3.34.PT – протромбиново времеброй6.00 лв.
3.35.АРТТброй6.00 лв.
3.36.D dimeri – Д Димериброй10.00 лв.
3.37.Фибриногенброй6.00 лв.
3.38.Време на кървенеброй2.00 лв.
3.39.Кръвна захар – профилброй6.00 лв.
3.40.Йонизиран калцийброй12.00 лв.
3.41.Trop Tcброй15.00 лв.
3.42.Изследване на кръв за хепатит Вброй15.00 лв.
3.43.Изследване на кръв за хепатит Сброй15.00 лв.
3.44.Амилазаброй7.00 лв.
3.45.CK - MBброй8.00 лв.
3.46.Hb A1c - Гликиран хемоглобинброй10.00 лв.
3.47.Изследване на микробиологияброй25.00 лв.
IV. ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА
4.1.Етажни (FLFS – долни крайници) за възраст до 7 г. – 2 бр.брой60.00 лв.
4.2.Етажни (FLFS – долни крайници) за възраст над 7 г. – 3 бр.брой80.00 лв.
4.3.Етажни (FLFS – цял гръбнак) за възраст до 7 г. – 1 бр.брой40.00 лв.
4.4.Етажни (FLFS – цял гръбнак) за възраст над 7 г. – 2 бр.брой60.00 лв.
4.5.Рентгенография на бум (бъбреци, уретри и пикочен мехур) брой40.00 лв.
4.6.Рентгенография на бял дроб (пулмо) брой50.00 лв.
4.7.Рентгенография на горен крайник – двете ръце (гривнена става и длан) – 1 бр.брой40.00 лв.
4.8.Рентгенография на горен крайник – ключица – 1 бр.брой40.00 лв.
4.9.Рентгенография на горен крайник – лакът – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.10.Рентгенография на горен крайник – лакът – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.11.Рентгенография на горен крайник – лакът – фас и профил – 2 бр.брой50.00 лв.
4.12.Рентгенография на горен крайник – рамо – Y – 1 бр.брой40.00 лв.
4.13.Рентгенография на горен крайник – рамо – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.14.Рентгенография на горен крайник – рамо – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.15.Рентгенография на горен крайник – рамо – фас и Y – 2 бр.брой60.00 лв.
4.16.Рентгенография на горен крайник – ръка – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.17.Рентгенография на горен крайник – ръка – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.18.Рентгенография на горен крайник – ръка – фас и профил – 2 бр.брой50.00 лв.
4.19.Рентгенография на горен крайник – ръка с предмишница – 1 бр.брой40.00 лв.
4.20.Рентгенография на гръдни (торакални) прешлени – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.21.Рентгенография на гръдни (торакални) прешлени – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.22.Рентгенография на гръдни (торакални) прешлени – фас и профил – 2 бр.брой60.00 лв.
4.23.Рентгенография на долен крайник – глезен – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.24.Рентгенография на долен крайник – глезен – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.25.Рентгенография на долен крайник – двете ходила – профил – 1 бр.брой50.00 лв.
4.26.Рентгенография на долен крайник – двете ходила – фас – 1 бр.брой50.00 лв.
4.27.Рентгенография на долен крайник – коляно – аксиална – 1 бр.брой40.00 лв.
4.28.Рентгенография на долен крайник – коляно – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.29.Рентгенография на долен крайник – коляно – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.30.Рентгенография на долен крайник – коляно – фас и профил – 2 бр.брой50.00 лв.
4.31.Рентгенография на долен крайник – коляно – фас на двете – 2 бр.брой60.00 лв.
4.32.Рентгенография на долен крайник – коляно – фас с натоварване – 1 бр.брой40.00 лв.
4.33.Рентгенография на долен крайник – коляно – фас поотделно с натоварване – 2 бр.брой60.00 лв.
4.34.Рентгенография на долен крайник – подбедрица – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.35.Рентгенография на долен крайник – подбедрица – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.36.Рентгенография на долен крайник – ТБС – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.37.Рентгенография на долен крайник – ТБС – фас (тазобедрени стави) – възрастенброй50.00 лв.
4.38.Рентгенография на долен крайник – ТБС – фас и профил (тазобедрени стави) – възрастенброй60.00 лв.
4.39.Рентгенография на долен крайник – ТБС – фас (тазобедрени стави) – детеброй40.00 лв.
4.40.Рентгенография на долен крайник – ходило – профил в право положение – 1 бр.брой40.00 лв.
4.41.Рентгенография на епифаринксброй40.00 лв.
4.42.Рентгенография на околоносни кухини (синуси)брой40.00 лв.
4.43.Рентгенография на поясни (лумбални) прешлени – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.44.Рентгенография на поясни (лумбални) прешлени – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.45.Рентгенография на поясни (лумбални) прешлени – фас и профил – 2 бр.брой60.00 лв.
4.46.Рентгенография на таз – фас – възрастенброй50.00 лв.
4.47.Рентгенография на таз – фас – детеброй40.00 лв.
4.48.Рентгенография на череп – една проекцияброй40.00 лв.
4.49.Рентгенография на шийни (цервикални) прешлени – профил – 1 бр.брой40.00 лв.
4.50.Рентгенография на шийни (цервикални) прешлени – фас – 1 бр.брой40.00 лв.
4.51.Рентгенография на шийни (цервикални) прешлени – фас и профил – 2 бр.брой60.00 лв.
4.52.Компютърна остеоденситометрия - една зонаброй70.00 лв.
4.53.КТ ангиография - аортографияброй220.00 лв.
4.54.КТ ангиография - бели дробовеброй220.00 лв.
4.55.КТ ангиография - главаброй220.00 лв.
4.56.КТ ангиография - периферни съдовеброй220.00 лв.
4.57.КТ за втора зонаброй80.00 лв.
4.58.КТ на бъбреци, уретер, пикочен мехур (КТ венозна урография)брой300.00 лв.
4.59.КТ на главаброй150.00 лв.
4.60.КТ на горен крайникброй180.00 лв.
4.61.КТ на гръден кошброй220.00 лв.
4.62.КТ на долен крайникброй180.00 лв.
4.63.КТ на коремброй220.00 лв.
4.64.КТ на лумбални прешлени - една зонаброй180.00 лв.
4.65.КТ на малък тазброй220.00 лв.
4.66.КТ на околоносни кухиниброй150.00 лв.
4.67.КТ на торакални прешлени - една зонаброй180.00 лв.
4.68.КТ на шийни прешлени - една зонаброй180.00 лв.
4.69.Ползване на контрастна материя – за 1 бр. – 100 ml флаконбройпо договаряне с доставчик
4.70.Ехография на корем и ретроперитонеумброй50.00 лв.
4.71.Ехография на малък тазброй50.00 лв.
4.72.Ехография на матка, маточни тръби и яйчнициброй50.00 лв.
4.73.Ехография на млечна жлезаброй50.00 лв.
4.74.Ехография на пикочна системаброй50.00 лв.
4.75.Ехография на тазобедрени ставиброй50.00 лв.
4.76.Ехография на щитовидна жлезаброй50.00 лв.
4.77.Разчитане на МРТ и КТ- изследване по желание на пациента – за 1 бр., когато изследването не е правено в УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" ЕАДброй70.00 лв.
4.78.Разчитане на рентгенография по желание на пациента – за 1 бр., когато изследването не е правено в УСБАЛО "Проф. Б. Бойчев" ЕАДброй30.00 лв.
4.79.Копие на диск (CD) брой10.00 лв.
4.80.Копие на филм брой10.00 лв.
Ценоразписът на лечебното заведение е съгласно Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ