Лечение на сколиоза по метода на Шрот

Методът Шрот за първи път в България

Методът Шрот (SCHROTH) за 3-D повлияване на скoлиотичната стойка е въведен за пръв път в България през април 2014 година в медицински център „Ортомед“ към СБАЛ по ортопедия „проф. Бойчо Бойчев“, Горна Баня от екипа на д-р Антон Атанасов, д-р Мирослав Тодоров и кинезитерапевта Борислав Чонгов. През февруари 2014г. в Барселона SCHROTH терапевт Борислав Чонгов успешно преминава първо ниво на обучение. През юни 2015г. в холандската Scoliosis Care Clinic завършва и второто ниво на обучение на BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) за 3-D лечение на скoлиоза с преподаватели д-р Мануел Риго и Бет Янсен. Българският кинезитерапевт е сертифициран в C2: Advanced 3-D Treatment of Scoliosis.
Обучените терапевти членуват в  международното научно дружество SOSORT (Society of Scoliosis Orthopaedic and Rehabilitation Treatment). Те водят статистика на клиничните си случаи, изнасят доклади и преподават на студенти. На проведените през юни 2015 година два научни форума: VII редовен конгрес на Aсоциацията на физиотерапевтите в България и на конференцията „Дни на детската ортопедия и травматология“ кинезитерапевт Чонгов изнесе официални научни доклади по темата :“ Краткосрочни резултати от прилагане метода на Schroth при сколиоза”, с автори Б. Чонгов и Е. Димитрова, където бяха представени клинични случаи от практиката в МЦ „Ортомед“ от въвеждането на метода в България.

История

Методът на Шрот (Schroth) е разработен от Катерина Шрот (Katharina Schroth), която въвежда инвативната физиотерапия още през 1920 година. Тя е първият физиотерапевт, който обръща внимание и въвежда корекцията на гръбначния стълб в трите равнини едновременно – 3D корекция. Последовател е нейната дъщеря Криста Ленерт-Шрот, която усъвършенства и описва метода в книги и учебни помагала. През 1968 Елена Салва (Elena Salva) преминава обучение при Катерина Шрот и въвежда метода в Барселона. Тя основава „Елена Салва Институт“, в който започва да изследва и практикува метода на Шрот при пациенти с гръбначни изкривявания. Елена Салва  предава своя опит и познания на дъщеря си д-р Глория Квера-Салва (Dr. Gloria Quera-Salva) и нейния съпруг д-р Мануел Риго (Dr. Manuel Rigo), който става официален международен преподавател и обучава кинезитерапевти в Испания, САЩ и Израел от 1989г. по метода Шрот.

Седем световни научни метода признати от Sosort

До този момент са научно обособени общо седем метода в света, които редовно публикуват и докладват резултати за тяхното приложение. Описани са в статията „Специфични за сколиоза физиотерапевтични упражнения при подрастващи с идиопатична сколиоза“, публикувана в European Journal of Physical and Rehabilitation Medicine, февруари 2014, колектив от авторите Josette Bettany-Salticov, Eric Parent, Michaele Romano, Monica Villagrasa.
Признатите школи са:

 

  • Schroth Method – Германия
  • BSPTS (Barcelona Scoliosis Physical Therapy School) – Испания
  • FITS – Functional Individual Therapy for Scoliosis – Полша
  • SEAS – Scientific Exercise Approach to Scoliosis – Италия
  • Dobomed – Полша
  • Side Shift – Великобритания
  • The Lyon Approach – Франция

Схема за прилагане на метода

Методът Шрот по модела на BSPTS се прилага в Медицински Център „Ортомед“ от април 2014г. по следния начин:

Етичен кодекс

Практикуващите физиотерапевти са дължни при започване на обучение по метода BSPTS  да се подпишат и да се придържат към долуизложения етичен кодекс. Той съдържа следните ключови позиции: