За Ортомед

Кои сме ние?

Медицински център “Ортомед” ЕООД е част от високо квалифицирания екип на Университетска специализирана болница за активно лечение по ортопедия „Проф. Бойчо Бойчев”.

Непрекъснато нарастващият брой на нашите пациенти, спецификата на техните заболявания, нуждата от точна и навременна диагностика, качествена профилактика и специализирано лечение, както и стемежът към лично и вежливо отношение ни мотивират в работата. От създаването си през 2002г. до днес ние продължаваме да се грижим с внимание за вас и вашите близки. Днес зад нашата лекарска позиция застава екип от висококвалифицирани специалисти в областта на опорно-двигателния апарат, натрупали своя дългогодишен стаж в клиниките на института по ортопедия, които са на ваше разположение всеки работен ден от 08.30 часа до 14.30 часа.

Мисия и основни цели

Медицински център „Ортомед” ЕООД предлага широк спектър достъпна, своевременна, достатъчна и качествена специализирана извънболнична медицинска помощ в областта на ортопедията и травматологията и Физикалната и рехабилитационна медицина с цел ранно откриване на заболяванията и съвременно лечение на пациентите, увеличаване на нормално преживените години с по-високо качество на живот и намаляване на годините живот с инвалидност на гражданите.

Основните цели на МЦ „Ортомед” ЕООД са:

Грижа за здравето на обслужваните граждани, запазването и укрепването му.

Намаляване на заболеваемостта, страданията и трайната инвалидизация, причинени от заболяванията на опорно-двигателния апарат, травмите и уврежданията.

Разширяване на здравните знания и умения на пациентите чрез програми за промоция и превенция.

Подобряване на качеството на живот на пациентите.

Мисията на екипа на центъра се основава на професионално-етичните и деонтологичните правила, съдържащи се в Хипократовата клетва, Хартата за правата на пациентите, основните положения на Националната здравна политика и етичния кодекс на Българския лекарски съюз.

Основните цели на МЦ „Ортомед” ЕООД произтичат от Конституцията на Република България и законовите постановки в Закона за здравето, Закон за лечебните заведения, Закон за здравното осигуряване и приоритетите, формулирани в здравната политика, съобразно директивите на Европейския Съюз по отношение на здравеопазването и Европейската здравна стратегия.